• kancelaria komornicza

Licytacje komornicze

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 44416/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2014r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 377/2 o pow. 1,58ha

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 44416/9  

Suma oszacowania wynosi 42.560,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     31.920,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.256,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 13733/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej, składającej się z działek o nr 290 (niezabudowana) o pow. 3,3000ha poł. w obrębie Budy Poryckie, 335 (niezabudowana) o pow. 0,8400ha poł. w obrębie Budy Stawiskie, 398/2 (zabudowana) o pow. 8,8598ha poł. w obrębie Budy Stawiskie

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie, Budy Poryckie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 13733/1  

Suma oszacowania wynosi 765.430,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  574.072,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76.543,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

- działka nr 290 oszacowana jest na kwotę 87.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65.325,00zł,rękojmia w kwocie 8.710,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 335 oszacowana jest na kwotę 22.620,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.965,00zł,rękojmia w kwocie 2.262,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 398/2 oszacowana jest na kwotę 655.710,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 491.782,50zł,rękojmia w kwocie 65.571,00zł (1/10 sumy oszacowania),

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 44415/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem 341 o pow. 1,49ha poł. w obrębie ewidencyjnym Budy Stawiskie

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 44415/2  

Suma oszacowania wynosi 40.130,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     30.097,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.013,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 67292/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem warsztatowo-garażowym oznaczonej jako działka nr 398/1 o pow. 0,3202ha 

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 67292/0  

Suma oszacowania wynosi 247.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   185.925,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.790,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 11384/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr  VI  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  rolnej zabudowanej siedliskiem, składającej się z działek nr 14, 16/1, 16/2, 42, 43, 49, 102, 103 o łącznej pow. 8,84ha poł. w obrębie ewidencyjnym Taraskowo gm. Piątnica oraz działki nr 274 o pow. 0,98ha poł. w obrębie ewidencyjnym Nowe Bożejewo gm. Wizna

należącej do dłużnika: Jan Żelechowski

położonej: 18-421 Piątnica, Taraskowo i 18-430 Wizna, Nowe Bożejewo

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 11384/5  

Suma oszacowania wynosi 581.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     436.350,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58.180,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

- działka nr 14 o pow. 0,65ha poł. w Taraskowie oszacowana jest na kwotę 17.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13.350,00zł, rękojmia w kwocie 1.780,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 16/1 o pow. 2,44ha poł. w Taraskowie oszacowana jest na kwotę 71.090,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53.317,50zł, rękojmia w kwocie 7.109,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 16/2 o pow. 2,52ha poł. w Taraskowie oszacowana jest na kwotę 73.420,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55.065,00zł, rękojmia w kwocie 7.342,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działki nr 42 i 43  (zabudowane) o pow. 0,51ha poł. w Taraskowie oszacowane są na kwotę 291.230,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218.422,50zł, rękojmia w kwocie 29.123,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 49 (zabudowana) o pow. 0,25ha poł. w Taraskowie oszacowana jest na kwotę 23.260,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17.445,00zł, rękojmia w kwocie 2.326,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 102 o pow. 2,06ha poł. w Taraskowie oszacowana jest na kwotę 73.380,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55.035,00zł, rękojmia w kwocie 7.338,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 103 o pow. 0,41ha poł. w Taraskowie oszacowana jest na kwotę 7.120,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.340,00zł, rękojmia w kwocie 712,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 274 o pow. 0,98ha poł. w Nowym Bożejewie oszacowana jest na kwotę 24.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.375,00zł, rękojmia w kwocie 2.450,00zł (1/10 sumy oszacowania),

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW (brak KW)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego poł. w Łomży przy ul. Poznańskiej 119A/24 o pow. 35,70m2, do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,10m2,

należącego do dłużnika: Waldemar Śmiarowski

położonego: 18-400 Łomża, Poznańska 119A/24,

           dla którego  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW (brak KW)  

Suma oszacowania wynosi 88.960,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     66.720,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.896,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 71304/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2014r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 1372/15 o pow. 26523m2 i nr 1372/22 o pow. 4828m2 poł. w Kolnie powiat kolneński, woj. podlaskie. Działki położone są w strefie peryferyjnej miasta Kolno w pobliżu ulicy Kolejowej. W bezpośrednim sąsiedztwie z działkami graniczą tereny użytkowane rolniczo oraz tereny składowo-magazynowe. Na działce 1372/22 znajdują się pozostałości infrastruktury technicznej po byłym skupie ziemniaka. Wzdłuż południowej granicy przebiega linia średniego napięcia. Dojazd na teren działek odbywa się od strony ulicy Kolejowej drogą gruntową.

należącej do dłużnika: Fundacja "Agro-Mazowia" w Stawigudzie

położonej: 18-500 Kolno, ul. Kolejowa,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 71304/9  

Suma oszacowania wynosi 559.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     419.700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55.960,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

-działka nr 1372/15 o pow. 26.523m2 oszacowana jest na kwotę 473.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 355.050,00zł, rękojmia w kwocie 47.340,00zł (1/10 sumy oszacowania),

-działka nr  1372/22 o pow. 4.828m2  oszacowana jest na kwotę 86.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64.650,00zł, rękojmia w kwocie 8.620,00zł (1/10 sumy oszacowania),

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 66711/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej składającej się z działki nr 84 o pow. 0,8400ha poł. w obrębie ewidencyjnym Uśnik gm. Śniadowo

należącej do dłużnika:Marek Strynkowski

położonej: 18-411 Śniadowo, Uśnik,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 66711/7  

Suma oszacowania wynosi 95.190,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     71.392,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.519,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 30927/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się druga licytacja nieruchomości leśnej oznaczonej jako  działka nr 467  o pow. 3,18 ha 

należącej do dłużnika: Krzysztof Wacław Modzelewski

położonej: 18-400 Łomża, Stare Modzele,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 30927/3  

Suma oszacowania wynosi 62.842,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     41.894,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.284,20zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

© 2013 pkt.pl – Twoja Strona Firmowa – Tworzenie stron internetowych z pkt.pl