• kancelaria komornicza

Licytacje komornicze

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 54240/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 48,34m2 poł. w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 67A/26. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, 1 wc, 1 przedpokój

należącego do dłużnika: Tomasz Kostromski

położonego: 18-500 Kolno, Wojska Polskiego 67A/26,

           dla którego  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 54240/7  

Suma oszacowania wynosi 132.460,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     99.345,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.246,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 01.04.2014r.:

Kredyt Bank SA O. w Łomży 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 30927/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr  IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości leśnej oznaczonej jako  działka nr 467  o pow. 3,18 ha

należącej do dłużnika: Krzysztof Wacław Modzelewski

położonej: 18-400 Łomża, Stare Modzele,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 30927/3  

Suma oszacowania wynosi 62.842,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     47.131,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.284,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 03.04.2014r.:

Kredyt Bank SA O. w Łomży 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 45476/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2014r. o godz. 09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr  IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  rolnej niezabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 137 o pow. 1,7000ha oraz 138 o pow. 0,9200ha poł. w obrębie ewidencyjnym Tarnowo, gm. Miastkowo.

należącej do dłużnika:Monika Tyszka

położonej: 18-413 Miastkowo, Tarnowo,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 45476/4  

Suma oszacowania wynosi 49.680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     37.260,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.968,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 24.04.2014r.:

Kredyt Bank SA O. w Łomży 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 - działka nr 137 o pow. 1,7000ha oszacowana jest na kwotę 31.040,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23.280,00zł, rękojmia w kwocie 3.104,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 138 o pow. 0,9200ha oszacowana jest na kwotę 18.640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13.980,00zł, rękojmia w kwocie 1.864,00zł (1/10 sumy oszacowania).

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW (brak nr KW)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2014r. o godz. 11:10 w  budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 303 o pow. 0,88ha poł. w obrębie ewidencyjnym Lutostań gm. Łomża

należącej do dłużnika: Zbigniew Łukaszewski

położonej: 18-400 Łomża, Lutostań,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW (brak nr KW)  

Suma oszacowania wynosi 6.085,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     4.056,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 608,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 24.04.2014r.:

Kredyt Bank SA O. w Łomży 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 53706/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr  VIII  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego w skład którego wchodzą 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka o łącznej pow. 48,48m2,

położonego: 18-400 Łomża, Ks. Anny 8/60,

           dla którego  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 53706/5  

Suma oszacowania wynosi 131.910,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  87.940,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.191,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 27.04.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 69631/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2014r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 389 o pow. 0,6870ha zabudowanej siedliskiem rolniczym poł. w obrębie ewidencyjnym Przytuły Kolonia gm. Przytuły

należącej do dłużnika: Andrzej Perkowski

położonej: 18-423 Przytuły, Przytuły Kolonia,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 69631/3  

Suma oszacowania wynosi 97.280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     72.960,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.728,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 04.05.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 51472/1 i KW 62178/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr  VI  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu do 29.12.2092r. składającego się z działek o nr 23658/4 o pow. 0,0088ha, 23658/6 o pow. 0,2609ha, 23658/8 o pow. 0,0414ha, 23658/9 o pow. 0,0026ha oraz prawo własności posadowionych na nich budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności ujawnionych w KW 51472/1, oraz prawo własności działek nr 23659/13 o pow. 0,0039ha i nr 23659/14 o pow. 0,0053ha ujawnionych KW 62178/0. Nieruchomość objęta KW 51472/1 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele produkcyjno-magazynowe z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynkiem użytkowym jednokondygnacjnym w którym obecnie prowadzona jest działalność - skupu makulatury. Nieruchomość objęta KW 62178/0 zapewnia dojazd i polepsza warunki zagospodarowania nieruchomości zabudowanej objętej w KW 51472/1

należącej do dłużnika: Robert Chojnowski i Iwona Chojnowska

położonej: 18-400 Łomża,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 51472/1 i KW 62178/0  

Suma oszacowania wynosi 2.348.630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     1.761.472,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 234.863,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 19.05.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 44272/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek ozn. numerami ewidencyjnymi: 23237, 23313, 23367, 23372, 23429 poł. w obrębie Łomża 2. Działki położone są w rejonie ulicy Spokojnej i Akademickiej, kształt działek regularny wydłużony, teren płaski.

należącej do dłużnika: Robert Chojnowski

położonej: 18-400 Łomża,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 44272/7  

Suma oszacowania wynosi 225.210,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   168.907,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.521,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 19.05.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

- działka nr 23237 o pow. 384m2 oszacowana jest na kwotę 19.880,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14.910,00zł, rękojmia w kwocie 1.988,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 23313 o pow. 811m2 oszacowana jest na kwotę 41.980,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31.485,00zł, rękojmia w kwocie 4.198,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 23367 o pow. 805m2 oszacowana jest na kwotę 41.670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31.252,50zł, rękojmia w kwocie 4.167,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 23372 o pow. 1350m2 oszacowana jest na kwotę 57.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42.750,00zł, rękojmia w kwocie 5.700,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 23429 o pow. 1532m2 oszacowana jest na kwotę 64.680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48.510,00zł, rękojmia w kwocie 6.468,00zł (1/10 sumy oszacowania).

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 40973/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2014r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr  X  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym oznaczonym numerem 17 poł. w Kolnie przy ul. Witosa o pow. 48,70m2

należącego do dłużnika: Zbigniew Klimek

położonego: 18-500 Kolno, W.Witosa 17/4,

           dla którego  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 40973/3  

Suma oszacowania wynosi 116.850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     77.900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.685,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 26.05.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 63788/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr  X  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 9 poł. w Łomży przy ul. Poznańskiej 119B o łącznej pow. 75,20m2 (w tym komórka o pow. 9,40m2). W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, 1 wc, 1 przedpokój, 1 komórka lokatorska,

należącego do dłużnika:Adam Wąsik, Joanna Wąsik

położonego: 18-400 Łomża, Poznańska 119B/9,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63788/6  

Suma oszacowania wynosi 172.060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     129.045,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.206,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 28.05.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 40917/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr  X  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Stacha Konwy 8 w Łomży. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,14m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 4. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, 1 przedpokój,

należącego do dłużnika:Wojciech Winko

położonego: 18-400 Łomża, Stacha Konwy 8/4,

           dla którego  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 40917/3  

Suma oszacowania wynosi 161,670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     107.780,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.167,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 14.07.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2014 o godz. 10:00 w miejscowości Popiołki gm. Zbójna zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości (działki nr 58, 59, 185/1, 179/1, 180/1, 143/2) położonej:

          18-416 Zbójna, Popiołki,

          dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 19246/2 .

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus  na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2014 o godz. 09:30 w miejscowości Budy Stawiskie gm. Stawiski zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 67292/0.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2014 o godz. 10:00 w miejscowości Budy Stawiskie i Budy Poryckie gm. Stawiski zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-520 Stawiski, Budy Stawiskie, Budy Poryckie,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 13733/1.

        

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2014 o godz. 10:30 w miejscowości Budy Stawiskie gm. Stawiski zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 44415/2.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2014 o godz. 10:45 w miejscowości Budy Stawiskie gm. Stawiski zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 44416/9.

© 2013 pkt.pl – Twoja Strona Firmowa – Tworzenie stron internetowych z pkt.pl