• kancelaria komornicza

Licytacje komornicze

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 40917/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr  X  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Stacha Konwy 8 w Łomży. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,14m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 4. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, 1 przedpokój,

należącego do dłużnika:Wojciech Winko

położonego: 18-400 Łomża, Stacha Konwy 8/4,

           dla którego  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 40917/3  

Suma oszacowania wynosi 161,670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     107.780,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.167,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 14.07.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 69648/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr  VI  odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku wielorodzinnym nr 1 poł. przy ul. Stara Stacja w ob. Stare Ratowo wraz z udziałem 15359/26761 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłączego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 15359/26761 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu działki 157/1 o pow. 2576m2 na której posadowiony jest budynek (działka objęta KW LM1L/00069647/8). Lokal składa się z 7 izb o pow. użytkowej 138,83m2 i pomieszczenia przynależnego - garażu o pow. 14,76m2,

należącej do dłużnika:Artur Maciej Sadowski, Małgorzata Dorota Sadowska

położonej: 18-411 Śniadowo, Stare Ratowo ul. Stara Stacja 1/1,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 69648/5  

Suma oszacowania wynosi 137.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    91.933,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.790,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 12.08.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 45476/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr  IX  odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 137 o pow. 1,7000ha oraz 138 o pow. 0,9200ha

należącej do dłużnika: Monika Tyszka

położonej: 18-413 Miastkowo, Tarnowo,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 45476/4  

Suma oszacowania wynosi 49.680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   33.120,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.968,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 21.08.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 - działka nr 137 o pow. 1,7000ha oszacowana jest na kwotę 31.040,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20.693,33zł, rękojmia w kwocie 3.104,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 138 o pow. 0,9200ha oszacowana jest na kwotę 18.640,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12.426,67zł, rękojmia w kwocie 1.864,00zł (1/10 sumy oszacowania).

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 63788/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr  X  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 9 poł. w Łomży przy ul. Poznańskiej 119B o łącznej pow. 75,20m2 (w tym komórka o pow. 9,40m2). W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, 1 wc, 1 przedpokój, 1 komórka lokatorska, 

należącej do dłużnika:Adam Wąsik

położonej: 18-400 Łomża, Poznańska 119B/9,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 63788/6  

Suma oszacowania wynosi 172.060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     114.706,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.206,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 27.08.2014r.:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 51472/1 i KW 62178/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2014r. o godz. 09:00 w  budynku Sądu Rejonowe w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr VI odbędze się pierwsza licytacja nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu do 29.12.2092r. składającego się z działek o nr 23658/4 o pow. 0,0088ha, 23658/6 o pow. 0,2609ha, 23658/8 o pow. 0,0414ha, 23658/9 o pow. 0,0026ha oraz prawo własności posadowionych na nich budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności ujawnionych w KW 51472/1, oraz prawo własności działek nr 23659/13 o pow. 0,0039ha i nr 23659/14 o pow. 0,0053ha ujawnionych KW 62178/0. Nieruchomość objęta KW 51472/1 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele produkcyjno-magazynowe z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynkiem użytkowym jednokondygnacjnym w którym obecnie prowadzona jest działalność - skupu makulatury. Nieruchomość objęta KW 62178/0 zapewnia dojazd i polepsza warunki zagospodarowania nieruchomości zabudowanej objętej w KW 51472/1

należącej do dłużnika: Robert Chojnowski i Iwona Chojnowska

położonej: 18-400 Łomża,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 51472/1  

Suma oszacowania wynosi 2.348.630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     1.761.472,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 234.863,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej, składającej się z działek o nr 14/2 (niezabudowana o pow. 2,7500ha) i 14/5 (zabudowana siedliskiem o pow. 0,5826ha) poł. w obrębie ewidencyjnym Samule, gmina Turośl, powiat kolneński

należącej do dłużnika: Henryk Remiszewski

położonej: 18-525 Turośl, Samule,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  (brak KW)  

Suma oszacowania wynosi 103.370,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    77.527,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.337,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

- działka nr 14/2 oszacowana jest na kwotę 46.030,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34.522,50zł,rękojmia w kwocie 4.603,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 14/5 oszacowana jest na kwotę 57.340,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43.005,00zł,rękojmia w kwocie 5.734,00zł (1/10 sumy oszacowania),

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 44416/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2014r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1  w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 377/2 o pow. 1,58ha

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 44416/9  

Suma oszacowania wynosi 42.560,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     31.920,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.256,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 13733/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej, składającej się z działek o nr 290 (niezabudowana) o pow. 3,3000ha poł. w obrębie Budy Poryckie, 335 (niezabudowana) o pow. 0,8400ha poł. w obrębie Budy Stawiskie, 398/2 (zabudowana) o pow. 8,8598ha poł. w obrębie Budy Stawiskie

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie, Budy Poryckie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 13733/1  

Suma oszacowania wynosi 765.430,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  574.072,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76.543,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

- działka nr 290 oszacowana jest na kwotę 87.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65.325,00zł,rękojmia w kwocie 8.710,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 335 oszacowana jest na kwotę 22.620,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.965,00zł,rękojmia w kwocie 2.262,00zł (1/10 sumy oszacowania),

- działka nr 398/2 oszacowana jest na kwotę 655.710,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 491.782,50zł,rękojmia w kwocie 65.571,00zł (1/10 sumy oszacowania),

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 44415/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr IX odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem 341 o pow. 1,49ha poł. w obrębie ewidencyjnym Budy Stawiskie

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 44415/2  

Suma oszacowania wynosi 40.130,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     30.097,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.013,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 67292/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr VI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem warsztatowo-garażowym oznaczonej jako działka nr 398/1 o pow. 0,3202ha 

należącej do dłużnika: Andrzej Śmiarowski

położonej: 18-520 Stawiski, Budy Stawiskie,

           dla której  Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 67292/0  

Suma oszacowania wynosi 247.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   185.925,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.790,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus  na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2014 o godz. 10:00 w miejscowości Taraskowo gm. Piątnica zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-421 Piątnica, Taraskowo,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 11384/5 .

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2014 o godz. 11:30 w miejscowości Uśnik gm. Śniadowo zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-411 Śniadowo, Uśnik,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 66711/7 .

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus  na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2014 o godz. 12:15 w Nowogrodzie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-414 Nowogród, Nowogród,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 59975/3 .

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus  na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2014 o godz. 13:15 w Kolnie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

          18-500 Kolno, ul. Kolejowa,

          dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych

          prowadzi księgę wieczystą  nr KW 71304/9 .

© 2013 pkt.pl – Twoja Strona Firmowa – Tworzenie stron internetowych z pkt.pl